Vakantie en verlof

Vakantie en verlof

Vakantie of verlof opnemen tijdens je dienstbetrekking of tijdens je ziekte periode kan uiteraard. Maar welke stappen dien je te volgen?

 • Indien je op vakantie wilt gaan, moet dat tijdig en vaak schriftelijk aangevraagd worden bij de verantwoordelijke binnen de organisatie waar je tewerk bent gesteld. Deze geeft dan wel of niet een goedkeuring. 


  Je dient wel rekening te houden met je opgebouwde reserveringen. Deze zijn terug te vinden op je laatste loonstrookje, waar staat vermeld hoeveel dagen je betaald vakantie mag vieren. Wil je graag meer dagen vakantie, dan kan dat slechts in overleg met de opdrachtgever en Stevik.

 • Bij verlof geldt het zelfde als bij de vakantiedagen. Je hebt recht op een bepaald aantal verlof dagen en die dien je eerst op te bouwen, alvorens je deze wilt opnemen. 


  Dit gaat ook weer in overleg met de opdrachtgever, en vergeet dit vooral niet door te geven aan ons. Dit kan al via de urenverantwoording online, via een mail aan je contactpersoon bij Stevik of via het urenbriefje.

 • Er gelden de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag, Tweede paasdag, Koninginnedag, Bevrijdingsdag (eenmaal in de 5 jaar), Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag. 


  Verder heeft de uitzendkracht recht op 2 vakantiedagen per elke volledige gewerkte werkmaand. Voor de uitzendkracht die werkt op basis van het uitzendbeding worden vooraf vastgestelde percentages bij het loon gereserveerd voor kort verzuim/bijzonder verlof, feestdagen en vakantiedagen. 


  Naar gelang de uitzendkracht voldoende reserveringen heeft opgebouwd, kan hij de gewenste dagen (doorbetaald) opnemen.