Loonwaardemeting op de werkplek komt in de wet

jobline-blog (7)
0

Gemeenten moeten vanaf volgend jaar aan mensen die niet in een gewone werkomgeving kunnen functioneren, beschut werk aanbieden. Verder wordt de Praktijkroute ingevoerd, want loonwaardemeting op de werkplek blijkt een goede manier om vast te stellen of iemand tot de doelgroep van de banenafspraak behoort. Deze methode is minder bureaucratisch.

Loonwaardemeting komt in de wet

Dat staat in een wetsvoorstel dat staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer voorlegt. Als de parlementaire behandeling vlot verloopt, gaan de maatregelen al per 1 januari 2017 in.

Te weinig beschut werk aangeboden
Klijnsma neemt maatregelen, omdat onderzoek van de Inspectie SZW aantoonde dat gemeenten veel te weinig beschutte werkplekken aanbieden.

Lang niet alle gemeenten bieden de voorziening van beschut werk aan mensen die daar wel in aanmerking voor komen. Ze meten de specifieke behoeften en mogelijkheden van mensen niet en leveren geen maatwerk. Nieuw in het wetsvoorstel is ook dat mensen straks zelf een advies voor beschut werk kunnen aanvragen.

Door praktijkroute sneller in register
In hetzelfde wetsvoorstel is ook de mogelijkheid opgenomen dat mensen bij wie op de werkplek is vastgesteld dat zij niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, via de zogenoemde Praktijkroute kunnen worden opgenomen in het doelgroepregister van de banenafspraak. Gemeenten en werkgevers zijn sterk voorstander van deze methode die zij als minder bureaucratisch en minder omslachtig ervaren.

De Praktijkroute wordt ingevoerd om de toegang tot het doelgroepregister en het plaatsen op een baan te versnellen. Want uit onderzoek blijkt dat de loonwaardemeting op de werkplek ook een goede manier is om vast te stellen of iemand tot de doelgroep van de banenafspraak behoort.

Lage loonschalen opnemen in cao’s
Het kabinet heeft met de sociale partners de afspraak gemaakt om in tien jaar tijd 125.000 banen bij reguliere werkgevers beschikbaar te stellen voor mensen met een beperking. Belangrijk daarvoor is, dat er bij het afsluiten van CAO’s rekening wordt gehouden met deze groep door ook loonschalen op te nemen vanaf 100 tot 120 procent van het wettelijk minimumloon (WML).

Uit onderzoek van het ministerie komt naar voren dat deze loonschalen in steeds meer CAO’s zijn ingevoerd. In 239 van de 627 onderzochte CAO’s – die gelden voor driekwart van het totale aantal werknemers in ons land – zijn inmiddels loonschalen op WML-niveau aanwezig. Eind volgend jaar moeten alle CAO’s hieraan voldoen.

BRON: https://www.personeelsnet.nl/bericht/loonwaardemeting-op-de-werkplek-komt-in-de-wet/

Leave us a comment

logged inYou must be to post a comment.